Táto webová stránka je v testovacej prevádzke   Starú stránku môžte nájsť na tomto odkaze. Vaše nápady na vylepšenia či nájdené chyby môžte zaslať na web@grkatke.sk

Menovanie apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie

Vatikán 20. januára (VIS) Svätý Otec František vymenoval za apoštolského  administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského  obradu vladyku Cyrila Vasiľa, SJ, titulárneho arcibiskupa  Ptolemaidy v Líbyi, doterajšieho arcibiskupa - sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Apoštolský administrátor sede plena je podľa cirkevného práva správca diecézy alebo eparchie. Vladyka Milan Chautur teda zostáva košickým eparchiálnym biskupom. Arcibiskup Cyril Vasiľ je však menovaný za správcu eparchie.

Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Gymnázium  absolvoval v Košiciach, teologické štúdiá na Rímskokatolíckej  cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1982-87.  Vysvätený za kňaza bol v roku 1987 pre službu Prešovskej  gréckokatolíckej eparchie. V auguste 1987 odišiel do Talianska a začal  štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme.

V decembri roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a začal  študovať prípravný rok k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium prerušil  a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do  Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decembri 1994 získal doktorát  kánonického práva na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v  Ríme. V roku 2002 tu bol zvolený za dekana, prorektora a v máji 2007  bol vymenovaný za rektora.

Je autorom početných kníh a článkov a spolupracuje s Vatikánskym  rozhlasom. Od mája 2009 bol sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v  Ríme.

Vladyka Milan Chautur CSsR poskytol k rozhodnutiu Svätého Otca Františka nasledovné vyjadrenie: "Rozhodnutie Svätého Otca prijímam s tou  istou úctou a poslušnosťou ako som prijal menovanie za biskupa pred 28  rokmi. V pokoji vždy urobím všetko tak ako nástupca svätého Petra  rozhodne. Som veľmi rád, že budem mať vedľa seba biskupa, ktorý bude  napomáhať dobru tejto Cirkvi."

Kontakt pre médiá: hovorca@grkatke.sk
Súbory pre médiá

Zdroj: TK KBS

Foto: Peter Hric/Byzantinos