Táto webová stránka je v testovacej prevádzke   Starú stránku môžte nájsť na tomto odkaze. Vaše nápady na vylepšenia či nájdené chyby môžte zaslať na web@grkatke.sk

Nový apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie

Košice, 20. júl (TSKE) Dnes napoludnie, krátko po skončení pohrebných obradov vladyku Milana Šášika CM, zosnulého eparchiálneho biskupa Mukačevskej eparchie na Ukrajine, bolo zverejnený dekrét Svätého Otca Františka, ktorým menuje za apoštolského administrátora sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis Mukačevskej eparchie vladyku Nila Jurija Luščaka, O.F.M., doterajšieho pomocného biskupa tejto eparchie.

Termín „apoštolský administrátor sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis“ znamená , že sa jedná o administrátora eparchie ustanoveného z rozhodnutia Apoštolského stolca, ktorý má všetky práva, právomoci a povinnosti ako sídelný biskup.

Vladyka Nil sa narodil v roku 1973 v Užhorode. Za kňaza bol vysvätený 2. júla 1996. V rokoch 2004 – 2008 študoval na Pápežskej Urbanovej univerzite v Ríme. V roku 2009 vstúpil do Rádu menších bratov františkánov.

Pápež Benedikt XVI. ho 19. novembra 2012 vymenoval za pomocného biskupa pre Mukačevskú eparchiu a titulárneho biskupa flenukletského. Biskupskú vysviacku prijal 12. januára 2013 z rúk nebohého vladyku Milana Šášika. Spolusvätiteľmi boli arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a arcibiskup-metropolita Pittsburghu William Charles Skurla.

TSKE

Foto: internet