Katechetický deň Košickej eparchie

Košice, 28. august (TSKE) V posledný prázdninový štvrtok, 27. augusta, slávili katechéti a kňazi Košickej eparchie otvorenie nového školského roka 2020/2021. Slávnosť sa začala modlitbou tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu, ktorú viedol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vladyka Cyril v príhovore katechétom vyzdvihol ich dôležité poslanie a úlohu nielen hovoriť o Pravde, ale ju aj žiť a praktizovať to, čo ohlasujú. Následne vladyka katechétom odovzdal Kanonické katechetické misie. Program pokračoval diskusiou riaditeľa Katechetického úradu Košickej eparchie otec Ján Ducár s prítomnými o aktuálnej situácii vo vyučovaní počas korona-krízy. Nasledovala obohacujúca prednáška otca Marcela Gajdoša, predsedu Liturgickej komisie, o pôste z pohľadu Svätého písma, tradície svätých otcov a kanonického práva, po ktorej bola diskusia.

TSKE informovala Katechetický úrad Košickej eparchie

foto: Monika Girovská