Na duchovnej obnove o evanjelizácii

Košice, 30. august (TSKE) Jedným z dôležitých krokov na ceste duchovného formovania členov spoločenstva rodín SKALA je téma evanjelizácie, ktorá je 5. stupňom duchovnej obnovy. Túto duchovnú obnovu absolvovalo 18. – 22. augusta pätnásť rodín účastníkov, z toho 9 kňazských a 6 laických, v Centre pre rodinu na Sigorde. Obnovu viedol otec Peter Labanič s manželkou Karin, spolu s animátorskými pármi Hospodárovcami a Zimovčákovcami. Výzva vzdať sa svojho pohodlia a angažovať sa pri šírení Kristovho evanjelia je biblická, súčasne ju od čias Jána Pavla II. vytrvalo pripomína aj cirkevné Magistérium. Moderátor otec Peter v prednáškach vysvetlil pojem kerygma (radostná zvesť) a povzbudil prítomných k takémuto životnému štýlu. V ďalšej časti sa účastníci prakticky učili vydať osobné svedectvo o Božom pôsobení v ich živote a tak potvrdzovať ohlásenú kerygmu. V závere obnovy účastníci prijali záväzok osobne šíriť evanjelium Ježiša Krista, ktorého vôľa je spasiť všetkých ľudí. Súčasťou štyroch dní obnovy boli denné sväté liturgie, kde sa prihovárali kňazskí členovia tímu. Novinkou večerného programu bolo premietanie zostrihu pôsobivých evanjelizačných scén z kresťansky orientovaných filmov.

Obnova ukázala, že kňazi a laici majú k sebe blízko a vedia sa vzájomne obohatiť pri práci v skupinách. Príjemné prostredie, vzájomná otvorenosť a žičlivosť, ale najmä Kristov Duch spôsobili, že čas obnovy bol novým štartom do zápasu o autentický kresťanský život nás i našich rodín.

TSKE informoval Michal Hospodár

foto: Peter Labanič