Odpust Centra pre mládež Košickej eparchie

Košice, 7. september (TSKE) V sobotu 5. septembra sa už po tretíkrát stretli v Dvoriankach mladí i kňazi Košickej eparchie, aby tu spoločne oslávili Odpust Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Výnimočnosť tomuto ročníku dodala skutočnosť, že na Odpust Centra boli pozvaní zvlášť všetci absolventi jednotlivých ročníkov Animátorskej školy Košickej eparchie.

Úvodným a tým najdôležitejším bodom programu bolo slávenie archijerejskej sv. liturgie v miestnom chráme, ktorú viedol vladyka Milan, košický eparchiálny biskup. V homílii zdôraznil spôsob evanjelizácie podľa sv. apoštola Jána Teológa - evanjelizáciu skrze lásku k blížnym. V závere sv. liturgie bol odovzdaný ďakovný list Dominike Bašárovej za jej dlhoročnú prácu na poli pastorácie mladých Košickej eparchie a organizovanie animátorských škôl. Srdečné poďakovanie smerovalo aj o. Martinovi Mikulovi, farárovi farnosti Košice – Ťahanovce, ktorý dlhé roky viedol animátorskú školu.

Program pokračoval v blízkosti Centra. Počas neho si mohli absolventi Animátorskej školy Košickej eparchie vyskúšať svoje nadobudnuté zručnosti v jednotlivých súťažiach či zaspomínať si na chvíle strávene na ANIME. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie kapely F6, v úvode ktorého si animátori obnovili animátorské poslanie prijatím zapálenej sviece z rúk vladyku Milana.

Radosť, družné debaty, smiech i spomínanie – to všetko sa stalo synonymom tretieho ročníka Odpustu Centra pre mládež Košickej eparchie. Všetkým, ktorí sa ho zúčastnili, a tým prispeli k jedinečnej atmosfére, patrí obrovské poďakovanie. Zároveň dúfame, že pravidelné stretnutia absolventov jednotlivých ročníkov Animátorskej školy Košickej eparchie si nájde pevné miesto i obľubu v aktivitách Rady pre mládež Košickej eparchie.

TSKE informoval Milan Kmec

Foto: Juraj Gereg