V Užhorode uviedli do úradu apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie

Košice, 27. september (TSKE) V nedeľu 27. septembra bol v Užhorode do úradu apoštolského administrátora Sede vacante Mukačevskej eparchie slávnostne uvedený vladyka Nil Jurij Luščak OFM, doterajší pomocný biskup eparchie. Na tento deň pripadol v juliánskom kalendári sviatok Povýšenia svätého a životodarného Kríža, čo je aj chrámový sviatok katedrály Mukačevskej eparchie so sídlom v Užhorode.

Vladyka Nil sa narodil roku 1973 na historickej Podkarpatskej Rusi, ktorá dnes patrí Ukrajine. Kňazské svätenie prijal roku 1996 z rúk vladyku Ivana Semediho. Po kňazskej vysviacke vstúpil do rehole menších bratov – františkánov. 19. novembra 2012 bol menovaný za pomocného biskupa eparchie Mukačevo a titulárneho biskupa sídla Flenucleta v Mauretánii. Za biskupa bol vysvätený v januári 2013. Hlavným svätiteľom bol vladyka Milan Šašik CM a spolusvätiteľmi metropolita Pittsburghu William C. Skurla a vtedajší sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi, vladyka Cyril Vasiľ SJ. Za apoštolského administrátora eparchie bol menovaný po smrti vladyku Milana Šášika 20. júla 2020.

Samotná slávnosť začala modlitbou utierne s vladykom Nilom, na ktorej bol aj vladyka Milan Chautur, ktorý tak vzhľadom na obmedzenia pri pandemickej situácii svojou prítomnosťou reprezentoval celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.

Po utierni sa z biskupskej rezidencie do katedrály pobral sprievod dekanov ako aj kňazov katedrály a kúrie, na konci ktorého boli biskupi a asistencia s vladykom Nilom. Bolo pekné vidieť, že po pravici a ľavici vladyku Nila na biskupskom stolci sedeli biskupi z dcérskych cirkví Mukačeva, metropolita Filip Kocsis z Maďarska a vladyka Milan Chautur CSsR z Košíc. Po malom vchode počas svätej liturgie prečítal rektor seminára, archimandrita Pavlo Petro Bereš list zo Štátneho sekretariátu, podpísaný štátnym sekretárom Petrom kardinálom Parolinom o ustanovení vladyku Nila apoštolským administrátorom Mukačevskej eparchie. Po prečítaní dekrétu a jeho ukrajinského prekladu odovzdal metropolita Filip biskupské žezlo vladykovi Nilovi. Vladyka Nil sa pozdravil s prítomnými biskupmi a pokračovalo sa v radostnom slávení archijerejskej odpustovej liturgie, ktorej homíliu ohlásil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Na slávnosti sa zúčastnili aj dvaja biskupi ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi cirkvi – vladyka Jozafát Hovera, exarcha Lucka a vladyka Vasyl Volodymyr Tučapec, exarcha Charkova. Súčasne v rámci dobrých vzťahov bol na liturgii aj pomocný biskup rímskokatolíckej diecézy Mukačevo, Mykola Petro Lučok OP.

Budúci rok 2021 si pripomenieme už 250 rokov od kánonického zriadenia Mukačevskej eparchie v roku 1771. Mukačevská eparchia, na území ktorej došlo v roku 1646 k vzniku takzvanej Užhorodskej únie, predstavuje akoby matku pre cirkvi, ktoré z nej vyšli. A veru nie je ich málo. Ako v podobenstve o bohatej úrode, aj Mukačevská eparchia sa môže pochváliť mnohými a šikovnými deťmi. Veď z nej pochádzajú tri metropolie – v Pittsburghu (ktorú tvoria štyri biskupstvá), Prešove (tvorené troma biskupstvami na Slovensku plus jedným v Kanade) a Nyiregyházi – Debrecíne (tvorenú troma biskupstvami), popritom exarchát v Prahe a do istej miery aj eparchia sv. Mikuláša v Ruskom Keresture.

V časoch vladyku Milana Šašika sa v roku 2006 konala v Užhorode veľká medzinárodná konferencia pri príležitosti 100 rokov vydania knihy Prostopinije dvojice autorov Malinič a Bokšaj, ktoré na základe spevu katedrálneho chrámu v Užhorode sa stalo vzorom a normatívom pre cirkevný spev našich veriacich doslova po celom svete. Na slávnosti sa vtedy zúčastnil aj dnes už zosnulý vladyka Nicholas Smiško, pravoslávny metropolita z Johnsotwn v Amerike, ktorého cirkev takisto používa prostopínije. Následne na jeseň 2007 hostil Užhorod veľké stretnutie vladykov biskupstiev pochádzajúcich z Užhorodskej únie, kde boli okrem slovenských vladykov aj zástupcovia z amerických eparchií, či slovenskej eparchie v Kanade.

Prajeme novému apoštolskému administrátorovi, vladykovi Nilovi veľa síl a entuziazmu do práce v tejto Pánovej vinici, a súčasne prajeme všetkým nám zintenzívnenie spolupráce nielen s našou materskou eparchiou, ale aj so všetkými dedičmi Užhorodskej únie, aby sme tak spoločnými silami všetci smerovali do nebeského kráľovstva.

Vladykovi Nilovi na mnohaja i blahaja lita, Axios!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Mukačevská eparchia