40 rokov slovenského gréckokatolíckeho biskupstva v Kanade

Košice, 13. október (TSKE) V súčasnej pandemickej situácii nie je vôbec ťažké zabudnúť na okrúhle výročia, nakoľko naša pozornosť sa mnohokrát sústreďuje na dianie okolo nás. Predsa však je dobré si pripomínať významné a okrúhle výročia udalostí minulých, a to o to viac, ak ich uskutočnenie má reálny dosah aj na náš dnešný život. Takýmto výročím je v roku 2020 aj 40. výročie vzniku eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade, ktorých bežne nazývame gréckokatolíci.

Do dnešného dňa je Slovensko jedinou krajinou spomedzi krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko), ktoré má vlastné katolícke biskupstvo  mimo územia svojho štátu. Jeho špecifikom okrem slovenskosti je aj príslušnosť ku byzantskému obradu. Podlieha priamo Svätej stolici a jej biskup je členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku.

Cesta k tomuto biskupstvu bola značne dlhá a s trochou prikrášlenia môžeme povedať že trvala prakticky celé storočie. Od prvých veriacich, ktorí potrebovali čas pre založenie prvých farností, až po zmenu zákonov o prisťahovalectve v USA, ktoré spôsobili hromadnú imigráciu do Kanady. Po farnostiach v Lethbridge, AB (1921) a v Montreale, QC (1930),  vznikli v 50. rokoch viaceré farnosti v Ontáriu: Windsor, Toronto, Hamilton, Welland, Sudbury, Oshawa, Simcoe-Delhi. Tieto farnosti vznikali v jurisdikcii ukrajinských gréckokatolíckych biskupov, väčšina z nich v biskupstve Toronto. Ako reakcia na rozmach slovenského gréckokatolíckeho života došlo v roku 1957 k utvoreniu prvého slovenského gréckokatolíckeho dekanátu. Následne po veľkých oslavách sv. Cyrila a Metoda v roku 1964 došlo k menovaniu prvého slovenského gréckokatolíckeho biskupa v osobe Mons. Michala Rusnáka CSsR. Vysvätený bol v januári 1965. Potom však prišiel katastrofálny útlm. Pätnásť rokov sa čakalo na vznik slovenského biskupstva. Týchto pätnásť rokov spôsobilo nedozierne škody, nakoľko biskup Rusnák nemal riadnu jurisdikciu a stratila sa tak prakticky celá jedna generácia. Tí, ktorí boli v rozkvete síl zostarli a mladých bolo oveľa menej. Navyše sa nepodarilo úplne zachytiť generáciu emigrácie roku 1968, a tak pri vzniku eparchie v roku 1980 bol biskup, tak ako aj mnohí jeho veriac,i prakticky v dôchodkovom veku. Rovnako tak boli na prahu šesťdesiatky aj mnohí duchovní, či mecenáši a priaznivci biskupstva, ako napríklad otcovia František Fuga, Michal Lacko SJ, či pán Štefan B. Roman.

Samotný vznik eparchie je tak trochu zahalený rúškom tajomstva. Eparchia oficiálne vznikla podľa buly už 13. októbra 1980. Prečo ale bolo zriadenie tohto biskupstva zverejnené v oficiálnych vatikánskych novinách L’Osservatore Romano až 14. decembra 1980?

Od jej vzniku eparchiu spravoval biskup Michal Rusnák CSsR (1980-1996), o. John Fetsco CSsR (1996-2000), biskup John S. Pazak CSsR (2000-2016), a v línii redemptoristov pokračuje od roku 2018 aj biskup Marián Andrej Pacák CSsR.

Eparchia za tie roky zažila viaceré kňazské vysviacky, ako aj slávnostnú pápežskú návštevu v roku 1984. V posledných rokoch však musela pristúpiť aj ku zatvoreniu viacerých farností. Faktom však je, že aj dnes do Kanady prichádzajú noví slovenskí gréckokatolícki prisťahovalci. Oni, spolu s potomstvom už žijúcich veriacich, musia najviac pracovať na tom, aby šírili svetlo viery aj ľuďom mimo slovenského prostredia, ktorých však môže osloviť naša duchovnosť a tak zabezpečili budúcnosť a rozkvet tohto malého, ale predsa nášho biskupstva.

Vladykovi Mariánovi, ale aj duchovenstvu a veriacim prevolávame na Mnohaja i blahaja lita a veríme, že ako robotníci poslednej hodiny v evanjeliovom podobenstve, tak aj oni ešte nepovedali posledné slovo.  

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: archív autora