V Pánovi usnul americký vladyka Gerald Nicholas Dino, ktorý mal korene na Slovensku

Košice 15. november (TSKE) V sobotu 14. novembra popoludní miestneho amerického času (pár minút po polnoci v nedeľu ráno nášho času) zomrel vo Phoenixe vo veku 80 rokov emeritný vladyka gréckokatolíckej eparchie Phoenix, kyr Gerald Nicholas Dino.

Vladyka Gerald sa narodil 11. januára 1940 v Binghamtone, New York. Jeho predkovia prišli do Ameriky z východoslovenských obcí Habura a Čertižné. Pôvodne sa priezviskom volali Daňo. Vladyka bol po skončení kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda vysvätený na kňaza v marci 1965. Pôsobil vo viacerých farnostiach eparchie Passaic a v rokoch 1970-1972 pokračoval v Ríme na štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte. V rokoch 1973-1979 pôsobil ako dekan seminára sv. Cyrila a Metoda, kde vyučoval okrem iného i patrológiu.

Pred menovaním za biskupa pre eparchiu Van Nuys bol dlhoročným protosynklom eparchie Passaic a farárom farnosti sv. Juraja v Linden, New Jersey. Ako človek, ktorý venoval službe cirkvi celý svoj život a majúci veľké skúsenosti s administratívou bol vo veku 67 rokov menovaný za sídelného biskupa eparchie Van Nuys. Menovanie bolo zverejnené 6. decembra 2007 na sviatok sv. Mikuláša, ktorý bol vladykovým patrónom.

Biskupské svätenie prijal v Arizone 27. marca 2008. Hlavným svätiteľom bol vtedajší metropolita Pittsburghu, kyr Basil M. Schott. Spolusvätiteľmi boli bývalý vladyka eparchie Van Nuys, kyr William Skurla a emeritný vladyka eparchie Passiac a jeho dlhoročný nadriadený, vladyka Andrew Pataki. Po vysviacke sa vladyka Gerlad s vervou pustil do práce a uskutočnil viaceré významné reformy.

Aj vďaka nemu bol prakticky po 16 rokoch fungovania ústredia eparchie v meste Phoenix kánonicky vyriešený tento stav a vo februári 2010 sa bývalá eparchia Van Nuys  oficiálne premenovala na eparchiu Ochrany Presvätej Bohorodičky v meste Phoenix. Za jeho pôsobenia prišli do eparchie zo Slovenska aj otcovia František Murín a Milan Kašperek. Rovnako tak vysvätil na kňazov viacerých dlhoročných ženatých diakonov, ktorí si doplnili v Pittsburghu svoje teologické vzdelanie.

V roku 2010 prišiel v lete na Slovensko, kde sa zúčastnil hlavnej púte do Litmanovej a súčasne navštívil historické obce svojej rodiny, kde v Habure slávil aj svätú liturgiu a v Čertižnom navštívil chrám a pomodlil sa na miestnom cintoríne.

Po odchode na emeritúru v máji 2016 ostal pomáhať vladykovi Johnovi S. Pazakovi CSsR ako protosynkel. V jeho osobe stráca naša cirkev veľmi srdečného a skúseného vladyku.

Eparchia Phoenix v posledných mesiacoch okrem neho prišla o troch ďalších kňazov. Zomrel dlhoročný farár farnosti v Anaheim, otec George Vida, bývalý farár Los Angeles, otec Melvin Rybarczyk, ako aj vojenský duchovný na dôchodku otec Julian Gnall, pôvodným rodinným menom Gnaľ, pochádzajúci po predkoch z obcí Šandal a Šapinec. Odchádza tak celá jedna generácia kňazov, ktorí dlhé roky pomáhali s pastoráciou gréckokatolíkov na Západe USA.

Modlime sa za pokoj duše vladyku Geralda a kňazov Georgea, Melvina a Juliana, nech za svoju láskavú službu im Pán vynahradí životom v radosti v Jeho kráľovstve. Večná im pamiatka!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Eparchia Phoenix