Zomrel apoštolský administrátor gréckokatolíckeho exarchátu v Istanbule

Košice 23. december (TSKE) Ako informovala Kongregácia pre Východné cirkvi, dňa 22. decembra podľahol vírusu Covid 19 aj apoštolský administrátor gréckokatolíckeho exarchátu v Istanbule a súčasne vikár (rímskokatolíckeho) apoštolského vikariátu v Istanbule, Mons. Rubén Tierrablanca Gonzalez, OFM.

Biskup Rubén bol pôvodom z Mexika, kde sa narodil roku 1952. V júni 1978 bol vysvätený na kňaza. Prednášal exegézu a v roku 1992 bol rektorom pápežskej univerzity Antonianum v Ríme. Od roku 2003 pôsobil v Istanbule ako farár. Za apoštolského vikára pre rímskokatolíkov v Istanbule a súčasne za apoštolského vikára pre gréckokatolícky exarchát v tom istom meste bol ustanovený roku 2016. Biskupskú vysviacku prijal 11. júna 2016 z rúk kardinála Sandriho a dostal titulárne sídlo Tubernuca v provincii Kartágo.

Počiatky starostlivosti o gréckokatolíkov v hlavnom meste impéria siahajú do roku 1907, kedy bol kňaz Izaiáš Papadopoulos menovaný za generálneho vikára pre gréckokatolíkov pre Apoštolskú delegatúru v Istanbule. Exarchát pre byzantských katolíkov zriadil vo vtedajšej Osmanskej ríši (dnešnom Turecku) pápež Pius X. 11. júna 1911. Za prvého biskupa bol ustanovený a vysvätený Izaiáš Papadopoulos, ktorý ho však kvôli politickej situácii spravoval len ako administrátor a nie ako exarcha. Prvý exarcha bol do exarchátu menovaný v roku 1920 v osobe Juraja Calavassyho. Väčšina veriacich sa po grécko-tureckej vojne presídlila do Grécka, čo svätá stolica upravila zriadením vlastného gréckokatolíckeho exarchátu v Grécku roku 1932 a za prvého exarchu menovala práve vladyku Calavassyho. V apoštolskom exarcháte v Grécku pôsobí momentálne zo Slovenska aj Peter Fučo, kňaz Prešovskej archieparchie.

Druhým a nateraz posledným exarchom v Istanbule bol roku 1932 menovaný Denis Leonid Varouhas, ktorý ako exarcha pôsobil v rokoch 1932-1957. Po jeho smrti je exarchát spravovaný rímskokatolíckymi apoštolskými vikármi. Exarchát má jednu farnosť a z 1000 veriacich a troch kňazov v roku 1950 má dnes už len 16 veriacich. Katedrálou je chrám Presvätej Trojice - Ayatriada Rum Katoliki Kilise. Katedrálu dnes používajú mnohí utečenci chaldejského obradu a tak jej účel – oslava Boha ostáva stále taký, pre aký bola postavená.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Vladyka Denis Varouhas, biskup Rubén, interiér katedrály v Istanbule (internet)