V Poľsku bol vysvätený gréckokatolícky biskup pre novovytvorenú eparchiu Olsztyn-Gdańsk

Košice 26. január (TSKE) V sobotu 23. januára v katedrálnom chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Olsztyne (Poľsko) sa konala biskupská vysviacka vladyku Akrádia Trochanowskèho, eparchialneho biskupa novovzniknutej eparchie Olsztyn-Gdańsk. Túto pápež František ustanovil 25. novembra 2020 a podriadil ju metropólii Przemyśl-Warszawa. Rovnako boli pozmenené aj hranice jednotlivých gréckokatolíckych biskupstiev v Poľsku. Za katedrálu nového biskupstva bol ustanovený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v meste Olsztyn.

Vzhľadom na opatrenia pandémie Covid19, bola účasť na vysviacke značne obmedzená, ale veriaci ju mohli sledovať prostredníctvom televízie, či sociálnych sieti. Veriaci boli navyše pozvaní, aby sa v týždni pred vysviackou, teda v dňoch 17.-22. januára osobitne modlili za novo-vymenovaného vladyku Arkádia. V piatok podvečer 22. januára sa v chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Olsztyne slávila modlitba veľkej večierne, počas ktorej sa uskutočnil obrad biskupského menovania a predpísaných vyznaní viery.

Samotná biskupská vysviacka sa udiala počas slávnostnej liturgie v sobotu. Hlavným svätiteľom bol arcibiskup väčší Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Spolusvätiteľmi bol arcibiskup Eugen Miroslav Popovič (Eugeniusz Mirosław Popowicz), arcibiskup a metropolita z Przemyślu, ako aj vladyka Hrihorij Komar, pomocný biskup eparchie Sambir-Drohobyč. Na slávnosti bol prítomný aj arcibiskup a metropolita miestnej rímskokatolíckej arcidiecézy Warmia so sídlom v meste Olsztyn, Józef Górzyński. Spolu s nimi sa modlilo duchovenstvo, rehoľníci i veriaci oboch prítomných katolíckych obradov, ako aj protestantov, zástupcov štátnej správy a pozvaných hostí. Vo svojej kázni vladyka Svjatoslav zdôraznil historický moment tejto liturgie, pri ktorej sa slávilo ustanovenie nového biskupstva, jeho katedry, i prvého ordinára. Svoju vďačnosť za tento historický moment vyjadril po Bohu aj pápežovi Františkovi. Prítomným sa prihovoril aj arcibiskup a metropolita Górzyński.

Po liturgii nasledoval obrad intronizácie prvého biskupa, kyr Arkádia. Ten sa po skončení obradov poďakoval všetkým prítomným, aj tým, ktorí obrad sledovali virtuálne. Osobitné slová vďaky prejavil svojim najbližším, prítomným v chráme.

Blahoželáme vladykovi Arkádiovi a do jeho biskupského pôsobenia mu prajeme veľa síl a Božieho požehnania na mnohé a blahé roky! Axios!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Богдан Тхір // cerkiew.org