Vo Vatikáne si pripomenuli arménskeho svätca Gregora z Nareku

Košice 1. marec (TSKE) Na základe dekrétu pápeža Františka, ktorým určil 27. február v latinskom obrade za deň liturgickej spomienky na sv. Gregora z Nareku, igumena a učiteľa cirkvi, si vo Vatikáne prvý krát liturgicky pripomenuli svätca spoločného pre Arménsku apoštolskú cirkev ako aj pre katolíkov. Kongregácia pre Východné cirkvi v Ríme v spolupráci s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov a Veľvyslanectvom Arménskej republiky pri Svätej Stolici zorganizovali spomienkovú slávnosť. Kardinál Sandri najprv predsedal sv. omši v Bazilike sv. Petra. Vo svojej homílii vychádzal zo skutočnosti, ktoré spájajú katolíckych a pravoslávnych Arménov. Okrem mohutného vrchu Ararat, ktorý je dodnes geografickým symbolom všetkých Arménov sú to aj významné osobnosti a svätci spoločných dejín. V prvom rade pripomenul sv. Gregora Osvietiteľa, ktorého socha bola odhalená na pravej strane svätopeterskej baziliky v roku 2001 pri príležitosti 1700 výročia pokrstenia arménskeho národa. Ako druhého spomenul sv. Gregora z Nareku, ktoré v roku 2015, počas spomienky na storočnicu genocídy Arménov, vyhlásil pápež František za učiteľa Cirkvi. V roku 2018 bola vo Vatikánskych záhradách umiestnená a požehnaná jeho socha a v tomto roku bol zaradený aj do rímskeho kalendára. Podľa prefekta Východnej kongregácie sv. Gregor svojím svedectvom predstavuje Ježišovho učeníka, ktorý vie, že skutočná múdrosť je tá, ktorá ostáva v tom, ktorý vie žiť s Ježišom a pre neho každú dejinnú situáciu.Po sv. omši nasledovala ekumenická modlitba pri soche svätca vo Vatikánskych záhradách, ktorú viedol Mons. Khajag Barsamian, reprezentant Arménskej apoštolskej cirkvi v Ríme. Prítomní boli aj arcibiskup Istanbulu pre Arménov Lévon Bogos Zékyian, ktorý je aj pápežským delegátom pre arménsku kongregáciu mechitaristov, ako aj predseda a sekretár Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov – kardinál Kurt Koch spolu s mons. Brianom Farrellom, sekretárom tohto dikastéria.Sv. Gregor z Nareku (951-1010) bol arménsky mních, teológ, básnik a mystik. Je považovaný za jednu z ústredných, takmer hrdinských postáv v dejinách Arménska a za dôležitého formovateľa východného kresťanské myslenie. V istom zmysle ho odborníci porovnávajú s Dantem Alighierim a mnohí ho považujú za dôležitý most medzi kresťanským Východom a Západom. Pápež František ho 12. apríla 2015 za učiteľa univerzálnej cirkvi. Ako 36. učiteľa cirkvi ho postavil na úroveň sv. Leva Veľkého, sv. Tomáša Akvinského, sv. Kataríny Sienskej, sv. Terezy z Avily, sv. Jána Kríža či sv. Hildegardy z Bingenu.

TSKE

Foto: Nicoletta Borgia, viac foto najdete TU