K Otcovi odišiel veľký muž s veľkým srdcom

Košice 3. marec (TSKE) „Zaradoval som sa, keď mi povedali: pôjdeme do domu Pánovho!

S hlbokým zármutkom, ale v nádeji na vzkriesenie oznamujeme, že dňa 03. marca 2021, vo veku 70 rokov, odovzdal gréckokatolícky kňaz, dlhoročný profesor liturgiky, stavroforný protojerej prof. ThDr. Vojtech Boháč st., PhD.,  svoju nesmrteľnú dušu Stvoriteľovi, aby navždy mohol oslavovať Pána všetkého stvorenstva v spoločenstve s Presvätou Bohorodičkou a všetkými svätými.

Pohrebné obrady vykoná prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak a na Božskej liturgii sa prihovorí arcibiskup Cyril Vasiľ v pondelok, 08. marca 2021 o 10.30 hod. v Katedrálnom chráme Narodenia presv. Bohorodičky v Košiciach. Telesné pozostatky budú uložené v utorok, 09. marca 2021 o 11.00 hod. v rodinnej hrobke v Zatíne.

Vičnaja pamjať!   Christos voskrese!


S ohľadom na platné epidemiologické opatrenia Vás prosíme o modlitbu pri priamom prenose obradov na TV Logos a TV Zemplín.

Milujúca rodina