Cirkevné gymnázium v Trebišove otvára svoje dvere deviatakom

Košice 7. marec (TSKE) Za 25 rokov Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pripravilo na život mnohých úspešných ľudí v rôznych povolaniach, či už kňazov, lekárov, učiteľov, informatikov, právnikov, zdravotníkov, manažérov a mnohých ďalších.

Dnes cirkevné gymnázium opäť otvára svoje dvere deviatakom a ponúka:

- jedinečnú výučbu širokého výberu jazykov viacerými zahraničnými lektormi

- možnosť štúdia ekonomiky a psychológie

- duchovné aktivity a kresťanskú formáciu

- množstvo mimoškolských aktivít ako exkurzie, výlety, lyžiarsky kurz, kultúrne a iné podujatia

A to všetko v rodinnej atmosfére!

Viac informácií je možné nájsť na stránke školy: www.cgymtv.edu.sk 

TSKE informovala Mgr. Eva Šimková, riaditeľka školy