V Košiciach sa posledný krát rozlúčili s gréckokatolíckym kňazom Vojtechom Boháčom st.

Košice 8. marec (TSKE) V pondelok 8.marca sa v košickej katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky uskutočnila posledná rozlúčka s gréckokatolíckym kňazom a vysokoškolským pedagógom, prof. Vojtechom Boháčom st. Nakoľko ide o významnú osobnosť Gréckokatolíckej cirkvi a jedného z najväčších odborníkov na byzantskú liturgiu v stredoeurópskom priestore rozhodla sa jeho rodina v spolupráci s Košickou eparchiou nahlásiť tento obrad ako podujatie jednorazovej povahy a splniť všetky vyhláškou predpísané normy. V zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR všetci účastníci obradu disponovali negatívnym testom na ochorenie Covid-19, nie starším ako 12 hodín.

Pohrebné obrady za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, zástupcov obidvoch biskupstiev, Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove viedol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Smútiacej rodine a všetkým prítomným sa prihovoril vladyka Cyril Vasiľ. Pripomenul, že košická katedrála je miestom, kde dlhé roky zosnulý otec Vojtech pôsobil a odkiaľ sa ľuďom prihováral. Dnes sa chce prihovoriť posledný krát. Nie slovom, ale svojím životom, smrťou a predovšetkým svojou vierou. Je to viera človeka, kňaza a učiteľa, ktorá bola zakotvená v slove Pravdy. Jeho posledná homília sa teda pre všetkých nás, ktorí tu ostávame končí otázkou: „Veríš, že Kristus je Vzkriesenie a Život?“

Vladyka Cyril zároveň vyzdvihol osobu otca Vojtecha ako človeka, ktorý miloval svoju Cirkev, svoje kňazstvo a byzantskú liturgiu. V tom všetkom bol stále jeden krok pred ostatnými, snažil sa utvárať nové cesty. Týmto svojim postojom ovplyvnil niekoľko generácii kňazov a veriacich. Ako zdôraznil vladyka, aj dnes je krok pred nami – vstúpil do radosti svojho Pána a už slúži nebeskú liturgiu pri nebeskom prestole.

Na konci pohrebných obradov v mene celej Gréckokatolíckej cirkvi poďakoval otcovi Vojtechovi aj vladyka Ján. Zdôraznil, že všetkých nás prekvapil jeho nečakaný odchod, ale brázda, ktorú vyoral, tu bude ešte dlho viditeľná. Poďakoval jeho manželke a deťom, že vytvorili také rodinné zázemie, ktoré dovoľovalo otcovi Vojtechovi byť tu pre druhých a venovať sa kňazskej a akademickej službe.

Pohrebné obrady boli vysielané v priamom prenose TV Zemplín, TV Logos a prostredníctvom sociálnych sieti.

Prof. ThDr. Vojtech Boháč st., PhD., gréckokatolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg, zomrel 3. marca 2021 vo veku 70 rokov. Jeho telesné pozostatky budú uložené na cintoríne v rodnej obci Zatín.

TSKE

Foto: Samuel Bombár