Vladyka Cyril diskutoval na tému: „Zatvorené chrámy, nevyhnutnosť alebo omyl ?“

Košice 11. marec (TSKE) Vo februári sa v mediach objavila správa, že expredseda KDH Ján Figeľ, považuje zákaz verejných bohoslužieb za porušenie ústavného a medzinárodného práva. Bývalý europoslanec a súčasný predseda správnej rady Nadácie A. Tunegu sa preto obrátil na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a zároveň na Generálnu prokuratúru. Vo svojom stanovisku žiada vládu, aby upravila pravidlá covid automatu tak, aby sa zachovalo právo občanov na uplatňovanie slobody náboženského vyznania.

V tejto súvislosti prijal vladyka Cyril Vasiľ SJ pozvanie do TV Zemplín, kde diskutoval o tejto problematike priamo s Jánom Figeľom. Obidvaja sa zhodli, že zatvorené chrámy sú veľkým problémom nielen z pohľadu možnosti uplatňovania slobody náboženského vyznania, ale predovšetkým z dôvodu podpory duševného zdravia v tomto psychicky namáhavom období pandémie. K riešeniu tejto problematickej otázky môže prispieť niekoľko opatrení. V prvom rade je to stotožnenie sa s princípom, že výkon náboženskej slobody prostredníctvom verejných bohoslužieb nie je rovnocenný či porovnateľný s účasťou na iných verejných podujatiach športového, rekreačného či zábavného charakteru. Keďže výkon náboženskej slobody vychádza z ústavného práva jeho obmedzenie musí byť proporčné, primerané a nevyhnutné. Cirkev si je vedomá, že výkon náboženskej slobody je možné obmedziť, zohľadňujúc vyššie spomínané kritéria, a sama je tak ochotná urobiť vždy, keď vníma ohrozenie verejného zdravia a životov, ktoré považuje za veľké dobro. Cirkevné inštitúcie  podporujú všetky primerané protiepidemiologické opatrenia, ale súčasne sú presvedčené, že ich aplikácia neznamená nevyhnutne kompletný plošný zákaz verejného slávenia, ale že je možné nájsť kompromisné riešenie umožňujúce aspoň parciálnu účasť veriacich na liturgickom živote s dodržaním potrebných hygienických opatrení.

Dôležitou súčasťou riešenia tejto problematiky je dialóg medzi štátom a cirkvami pri vydávaní protiepidemiologických opatrení, ktoré sú v záujme všetkých obyvateľov Slovenska. Konkrétnym návrhom je aj zohľadnenie veľkého počtu tých, ktorí už prekonali Covid-19, resp. sú už zaočkovaní pri umožnení verejného výkonu náboženskej slobody v čase pandémie. K celkovému uvoľňovaniu opatrení by prispela aj vyššia zaočkovanosť populácie, ak by došlo aj na Slovensku k rozbehnutiu výroby vakcín v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Repríza relácie na Tv Zemplín bude  14., 17. a 21. marca.

Celý záznam relácie si môžete pozrieť tu:

TSKE

Foto: TV Zemplín