Košický protosynkel na pastoračnej návšteve v Prahe

Košice, 22. november (TSKE) V dňoch 20. až 22. novembra navštívil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie, Arcibiskupský kňazský seminár v Prahe. Momentálne v ňom študujú v rámci programu Erazmus dvaja bohoslovci Košickej eparchie, Marko Vadász a Adam Horňák. V sobotu, v rámci návštevy Prahy, otca protosynkela so seminaristami prijal v budove Apoštolského exarchátu aj vladyka Ladislav Hučko, pražský exarcha. V rozhovore pospomínali na minulé časy a venovali sa aj aktuálnym otázkam a výzvam doby.

V nedeľu na sviatok Krista Kráľa a Uvedenia Bohorodičky do chrámu na pozvanie otca Kornela Baláža, otec protosynkel predsedal staroslovienskej svätej liturgii v slovenskom gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice. V homílii otec archimandrita veriacim pripomenul, že na konci vekov, keď príde Kráľ slávy a zasadne na trón, aby súdil, určite sa nás opýta koľko skutkov lásky, a čo dobrého sme urobili pre svojich najmenších bratov. Za vzor ponúkol Pannu Máriu, ktorá ako Božia služobnica, už ako malé dieťa bola Bohu obetovaná v chráme pre službu. Aj my keď chceme konať skutky lásky potrebujeme sa znížiť a stať služobníkmi iných. Osobne potom pozdravil v rámci agapé otca Kornela a tiež otca Jána Kočerhu, ktorí sa venujú pastorácií Slovákov žijúcich v Prahe, a poďakoval im za pozvanie sláviť sv. liturgiu.

Otec protosynkel sa v seminári zúčastnil v týchto dňoch skoro všetkých spoločných slávení a v pondelok ráno predniesol pre celé spoločenstvo aj homíliu. Mal možnosť osobne pohovoriť s predstavenými, vedenými otcom rektorom Jánom Kotasom, dlhoročným priateľom Košickej eparchie i so seminaristami. S otcom rektorom sa venovali tiež aktuálnym otázkam a výzvam, ktorým čelí česká Cirkev, hovorili aj o tom, ako prebieha príprava na synodu o synodalite v rámci seminára českých diecéz i o tom, že žijú v očakávaní vymenovania nového pražského arcibiskupa.

Otec rektor vyjadril veľkú spokojnosť a radosť zo seminaristov Košickej eparchie, ktorí sú veľkým prínosom pre ich seminárne spoločenstvo v Prahe. Otec protosynkel mu zasa poďakoval za vedenie a otcovské prijatie našich bohoslovcov. Spoločne vyjadrili túžbu, že toto vzájomne obohacovanie sa cez prítomnosť našich chlapcov v Arcibiskupskom seminári v Prahe bude pokračovať aj v budúcnosti.  

TSKE

Foto: TSKE, Arcibiskupský seminár v Prahe