Sviatok sv. Štefana bol v Košiciach spojený s diakonskou vysviackou

Košice, 27. december (TSKE) Na sviatok sv. Štefana, 27. decembra, prijal z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa, poddiakonské a diakonské svätenie laický kandidát, manžel a otec troch detí, Peter Maslej. Stal sa tak tretím trvalým diakonom Košickej eparchie. Pred prijatím diakonátu musel absolvovať teologické štúdia a následne prejsť štvorročnou formačnou prípravou. Aj po prijatí diakonátu si nový svätenec zachová svoje civilné zamestnanie a bude vypomáhať vo farnostiach Košickej eparchie i susednom Maďarsku, kde momentálne pracovne pôsobí.

V homílii sa všetkým prítomným prihovoril vladyka Cyril. Vychádzal z čítaní dnešného sviatku a pripomenul, že obraz vinice je obrazom vzťahu medzi Bohom a jeho národom. Vtedy starým a dnes už aj novým Izraelom. Členom nového Božieho ľudu sa stáva každý, kto uznáva zvrchovanú moc a vládu Boha a jeho Syna Ježiša Krista. Poukázal na pokušenie nás, nového Izraela, zrúcať nám zverenú vinicu a namiesto nej postaviť "supermarket". Myslíme si, že ak zničíme Božiu vinicu a namiesto nej postavíme niečo ľudské, tak už od nás Boh nebude nič vyžadovať. V závere povzbudil všetkých a hlavne nového diakona a jeho rodinu, aby sa nebáli Zla a nechceli nad ním víťaziť jeho prostriedkami. 

Celú slávnosť svojim spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.