Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 2. – 8. máj 2022

Pondelok 2. máj

Prílet z Ríma

Utorok 3. máj

9.00 Prešov: Redakčná rada časopisu Slovo

15.00 On-line prednášky PraF UK

Streda 4. máj

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

Štvrtok 5. máj

9.30 Trebišov: liturgia a otvorenie bazéna na CZŠ sv. Juraja

15.00 On-line prednášky PraF UK

Piatok 6. máj

Košice - Eparchiálny úrad – agenda

13.00 On-line prednášky PraF UK

20.00 Apoštolát modlitby

Sobota 7. máj

9.30 Klokočov: sv. liturgia a program Fatimskej soboty zameranej na mládež

17.00 Slanské Nové Mesto: sv. liturgia - prvé výročie smrti o. Dávida Zorvana

Nedeľa 8. máj

10.00 Poruba pod Vihorlatom: liturgia spojená s požehnaním farskej budovy a udelením nižších svätení laickému kandidátovi