Štedrosť amerických gréckokatolíkov

Košice, 4. máj (TSKE) Najväčšia zbierka na pomoc v dejinách amerických gréckokatolíkov metropolitnej cirkvi v Pittsburghu priniesla fantastický výsledok. V archieparchii Pittsburgh a biskupstvách Passaic, Parma a Phoenix sa vyzbieralo pol milióna dolárov, ktoré poputujú Mukačevskej gréckokatolíckej eparchii na pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou, z ktorých mnohí našli útočište aj na území eparchie, ba v mnohých prípadoch aj v samotných farských budovách.

Metropolita William C. Skurla sa teší z tejto štedrosti svojich veriacich, ale ako dodáva: „Pokračujeme v podpore a každodennej modlitbe, aby sa toto utrpenie skončilo.“ V archieparchii Pittsburgh pôsobí 10 kňazov s ukrajinským pasom, ďalší sú aj v ostatných eparchiách. Prvý gréckokatolícky biskup Pittsburghu Vasiľ Takáč bol pred svojim menovaním za biskupa špirituálom gréckokatolíckeho seminára v Užhorode.

Za štedrosť pri tejto zbierke sa americkým gréckokatolíkom poďakoval aj vladyka Nil, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie.

Do pomoci ukrajinským utečencom na slovenskej strane je už niekoľko týždňov zapojené aj duchovenstvo a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi. Môžeme tak smelo povedať, že gréckokatolíci v USA i na Slovensku spoznali, že toto je čas konať. A za to patrí všetkým týmto gréckokatolíkom obrovské Ďakujem!

TSKE informoval Daniel Černý

foto: internet