Dlhoročný cerkovník z farnosti Závadka prijal nižšie svätenia

Košice, 10. máj (TSKE) V pondelok 9. mája navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ spišskú farnosť  Závadka. Pred svätou liturgiou, ktorú slávil v miestnom chráme sv. archanjela Michala, ustanovil na službu chrámového čitateľa a speváka dlhoročného miestneho cerkovníka (kostolníka) Štefana Bučka. 

Vladyka Cyril upriamil vo svojej homílii pozornosť prítomných na tajomstvo služby. Aj postrihnutý laický kandidát Štefan 39 rokov slúži miestnemu chrámu ako cerkovník a spevák. Vážna choroba mu nedovolila naplniť túžbu po sviatostnom kňazstve, ale napriek tomu našiel iný spôsob ako celý život prežiť v službe chrámu a miestneho spoločenstva.

Nižšie svätenie – postriženije - umožňuje kandidátovi s potvrdením cirkvi vykonávať úkony spojené so službou čitateľa. Služba čitateľa je udeľovaná v chráme, mimo svätyne. Okrem ustanovujúcej modlitby je hlavným znakom tohto obradu aj strihanie vlasov na hlave. Už z názvu vyplýva úloha tých, ktorí sú ustanovení do tejto služby. Je to čítanie starozákonných a novozákonných spisov Svätého Písma, okrem Evanjelií a spievanie žalmov v chráme pri bohoslužbách a potom aj nosenie sviece pred Evanjeliom. Okrem toho môže vchádzať do svätyne, aby zapaľoval sviece na oltári, podáva kňazovi kadidlo, predchádza sväté dary so sviecou, stará sa o čistotu chrámu, začína liturgickú modlitbu Cirkvi.

TSKE Foto: Ivana Fabinyova