V Zdobe požehnali zreštaurovaný ikonostas

Košice, 17. máj (TSKE) V sobotu 14. mája sa v gréckokatolíckom chráme v Zdobe konala veľká slávnosť. V tento deň vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť, v ktorej vyrastal a v ktorej pôsobil ako kňaz jeho otec.

Pri tejto príležitosti otec arcibiskup požehnal zreštaurovaný prestol (oltár), bohostánok a ikonostas.

Vladyka Cyril v homílii poukázal na dôležitosť upriamenia svojho zraku na Krista, aj skrze obrazy na ikonostase, ktoré nám môžu veľmi napomáhať uvedomiť si blízkosť Božej prítomnosti v každodennom živote.

Svätú liturgiu doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc.  Slávnosti sa zúčastnili aj kňazi ktorí pochádzajú či pôsobili vo farnosti.

TSKE informoval Štefan Keruľ-Kmec ml.

Foto: Marek Maďar