Posviacka zvona a postriženije vo Veľkých Kapušanoch

Košice 18. júl (TSKE) V nedeľu otcov prvých šiestich všeobecných snemov 17. júla, sa konala eparchiálna odpustová slávnosť Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie v Chráme blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch.

Slávnosť sa začala už 16. júla, v sobotu večer. Svätú Liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, emeritný košický biskup spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom Košickej eparchie a s otcom Barnabášom Ivánom, farárom farnosti Veľké Kapušany.

V samotný sviatok vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup slávil archijerejskú Svätú Liturgiu s kňazstvom Maďarského protopresbyterátu. Na úvod Svätej Liturgie vladyka udelil postriženije Dánielovi Dévaldovi, bohoslovcovi z farnosti Kráľovský Chlmec.

Vo svojej kázni, ktorú do maďarčiny prekladal otec Jozef Vaszily, farár farnosti Kráľovský Chlmec a dekan Maďarského protopresbyterátu, poznamenal, že život blažehého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bol aj v tých najkritickejších situáciách poznačený láskou prichádzajúcou od Boha, aj voči svojím neprajníkom.

Na záver Svätej Liturgie vladyka požehnal zvon so zvonicou. Na záver obradu bol novoposvätený zvon postavený do služby zvonením vladyku Cyrila.

TSKE