Obdobím Veľkého pôstu chce sprevádzať nová kniha Múdrosť na cestu

Košice, 27. február (TSKE) Občianske združenie Byzantinos v spolupráci s Košickou eparchiou vydalo novú knihu Múdrosť na cestu, s podtitulom Rozhovory s duchovnými otcami kresťanského Východu. Kniha je výberom z rozhovorov Sergeja Boľšakova (1901-1990) s mníšskymi otcami Pravoslávnej cirkvi v Rusku, Estónsku, Fínsku, na hore Athos a vo Francúzsku.

Sergej Boľšakov v roku 1919 ušiel z Ruska pred boľševickou revolúciou. V roku 1943 obhájil v Oxforde doktorát z filozofie a začal sa zaoberať kresťanstvom a sociálnou spravodlivosťou založenou na kresťanskej etike. Nakoniec sa usadil vo švajčiarskom opátstve Hauterive, kde je aj pochovaný. Precestoval celú Európu, kde často navštevoval rôzne kláštory, okrem pravoslávnych hlavne benediktínske a cisterciánske. V roku 1962 publikoval v taliančine knihu Ruskí mystici, do ktorej napísal úvod kardinál Tisserant, vtedajší sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi a neskôr dekan kardinálskeho kolégia.

Prvé slovenské preklady diela Sergeja Boľšakova sa objavili koncom osemdesiatych rokov 20. storočia v časopise slovenských gréckokatolíkov v Kanade s názvom Mária. Tieto preklady boli po roku 1990 redakčne upravené a vydané pod názvom Na výšinách ducha. V roku 2000 vyšiel tento text vo vydavateľstve Petra.

Text, ktorý vydalo o.z. Byzantinos preložil a poznámkami doplnil Daniel Černý. Vychádza z anglickej knihy Wisdom for Journey a je rozšírením pôvodnej knihy Na výšinách ducha. Obsahuje mnohé nové príbehy v slovenčine nepublikované príbehy.

Zozbierané rozhovory s duchovnými otcami kresťanského Východu v mnohom pripomínajú tie, ktoré sú známe z knihy Rozprávania ruského pútnika, ktorá dodnes ovplyvňuje duchovný život aj na kresťanskom Západe, lebo približuje tajomstvo Ježišovej modlitby. Kniha chce preto aj v tomto veľkopôstnom čase ponúknuť povzbudenie na ceste duchovného života.

Slovenský preklad bol venovaný ako dar Gréckokatolíckej eparchii Košice s úmyslom podpory rozvoja Pútnického centra Klokočov a vytlačený so súhlasom Pious Society of St. Paul z USA. Publikácia bude dostupná na farských úradoch Košickej eparchie alebo na objednávku na adrese byzantinos@grkatke.sk.

TSKE