Manželské večery vo Veľatoch

Košice, 28. marec (TSKE)Počas februárových a marcových nedieľ prebiehali v priestoroch "Espresso Vama" vo Veľatoch Manželské večery, ktoré zorganizovali gréckokatolícke farnosti Veľaty a Stanča.  Počas siedmich večerov 11 manželských párov z rôznych farností rozoberalo témy na posilnenie a utuženie ich vzťahu. Celý kurz vyvrcholil záverečným večerom v nedeľu 26.3., na ktorom si všetky  manželské páry obnovili Manželské sľuby. Takto prežitý čas nedeľných večerov v pôste bol pre všetkých zúčastnených veľkým obohatením.

TSKE informoval Peter Babinčák