Košická katedrála oslávila sviatok svojej patrónky

Košice, 10. september (TSKE) Veriaci Košickej eparchie oslávili počas víkendu 9.-10. septembra chrámový sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky, ktorá je patrónkou košickej katedrály. Sobotný program začal už o 15:00h spoločnou modlitbou deviatej hodinky a malého svätenia vody. Modlitbový program pokračoval Akatistom k presvätej Bohorodičke a veľkou večierňou s lítiou - požehnaním chleba, pšenice, vína a oleja. Hlavným slúžiteľom a kazateľom na večernej svätej liturgii bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. V úvode homílie spomenul príbeh židovského dievčaťa, ktoré ukrývala jedna rodina na strednom Slovensku. Po desaťročiach, keď o tom vydávala svedectvo, spomenula aj svojho vnuka. Ten celé jej rozprávanie zakončil tým, že zachrániť jeho babku znamenalo v konečnom dôsledku zachrániť aj jeho samotného. Vďaka tomu mohol prísť na svet. Podobný príbeh píše Boh aj s každým človekom. Cez Máriu zachraňuje svet. Boh píše dejiny sveta cez dejiny jednotlivcov, cez ich súhlas s Božím plánom, ako to robila aj presvätá Bohorodička.

Sobotné slávenie pokračovalo už tradičným mariánskym sviečkovým modlitebným sprievodom ulicami Košíc. Sprievod vychádzal z katedrálneho chrámu smerom na Dominikánske námestie, prechádzajúc priľahlými ulicami smerom k Dómu sv. Alžbety, vracajúc sa Alžbetinou ulicou na Moyzesovu naspäť do katedrály. V tomto sprievode niesli bohoslovci putovnú ikonu Klokočovskej Bohorodičky, doprevádzanú skautami s fakľami a mnohými kňazmi a veriacimi, ktorí počas kráčania spievali mariánske piesne, zastaviac sa na piatich miestach, aby sa pomodlili po jednom desiatku ruženca. Jeden desiatok sa modlila aj ukrajinská mládež.

Po skončení sprievodu program v priestoroch farského dvora moderovaným pásmom o Svetovom stretnutí mládeže v Lisabone. Pásmo moderoval otec Ján Fedorišin, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie. So svojimi svedectvami a zážitkami z putovania do Lisabonu sa s prítomnými podelili archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel a riaditeľ Eparchiálneho úradu, sr. Simeona Ferkova SSNP, Radka Bardzáková a Juraj Gereg.

Sobotný program zakončilo spoločné agape na farskom dvore.

Nedeľnú časť odpustovej slávnosti otvoril Moleben k presvätej Bohorodičke, po ktorom nasledovala sviatočná utiereň. O 10:00h odpustová slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil domáci vladyka Cyril Vasiľ SJ. Vo svojej homílii vyzdvihol dôstojnosť Panny Márie, ktorá sa odvádza od dôstojnosti jej Syna. Kto je napojený na Boha, môže byť šťastný. Máriino celoživotné spojenie s Božím plánom kresťania postupne odhaľujú počas liturgického roka. V Cirkvi si sprítomňujeme jednotlivé tajomstvá zo života Bohorodičky, aby sa ukázalo, ako sa môže Božia vôľa realizovať v živote človeka, ktorý s ňou spolupracuje.

V závere sv. liturgie vladyka Cyril pozval všetkých do Klokočova na stretnutie s kardinálom Pietrom Parolinom, Štátnym sekretárom Svätej Stolice. Ten navštívi Klokočov ako pútnik v sobotu 16. septembra, aby tak naplnil svoju túžbu ešte z roku 2020, keď chcel v Jubilejnom roku 350. výročia slzenia klokočovskej ikony si prísť uctiť Patrónku Zemplína a Matku súcitu.

Samotné odpustové slávenie ukončil sprievod okolo katedrály počas ktorého sa čítali štyri evanjeliá. Sobotnú aj nedeľnú sv. liturgiu svojim spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením Lucie Lovašovej.

TSKE

Foto: Jozef Kmec