V rómskej osade v Sečovciach oslávili presvätú Bohorodičku Ochrankyňu

Košice, 3. október (TSKE) V nedeľu 1. októbra, na sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne, sa v kaplnke, ktorá stojí uprostred rómskej osady v Sečovciach, stretli deti, rodičia a starí rodičia. Pod vedením kňaza Štefana Ančočika, ktorý je poverený Rómskou misiou v Sečovciach, sa zverili pod ochranu a mocný príhovor našej Nebeskej Matky, Presvätej Bohorodičky. Toto stretnutie bolo sprevádzané modlitbou, Božím slovom, katechézou a samozrejme piesňami v slovenskom aj rómskom jazyku, ktoré naplno ukázali radosť a energiu všetkých prítomných. Na záver bolo myrovanie (pomazanie posväteným olejom). Veľké poďakovanie patrí aj manželke kňaza Eme Ančočikovej a ich synom Štefanovi a Petrovi, ktorí radi a ochotne pomáhajú pri misii. Po skončení ešte nasledovala osobná návšteva medzi chorými, ktorí nemohli prísť do kaplnky.

TSKE informoval Štefan Ančočik

foto: Peter Ančočik