Púť manželov a rodín do Litmanovej

Košice, 20. február (TSKE) Rada pre rodinu košickej eparchie pripravila v rámci Národného týždňa manželstva (NTM) 2024 v sobotu 17.2.2024 Púť manželov a rodín do Litmanovej. Púť začala modlitbou svätého ruženca, ktorú viedli manželky kňazov Anna Matejovská a Alena Maďarová. Nasledovalo svedectvo manželov Henriety a Ondreja Košeckých. Prvého manžela pani Henriety a prvú manželku pána Ondreja si Pán povolal k sebe po ťažkej chorobe s odstupom troch dní. Po čase sa ich cesty spojili a oni uzavreli sviatostné manželstvo, do ktorého si priniesli aj svoje deti. Henrieta päť a Ondrej dve. Dnes tvoria nádhernú rodinu, ktorá vydáva svedectvo o Božej dobrote. Svätú liturgiu slávil vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, emeritný biskup z Toronta. V homílii sa dotkol témy NTM 2024 Vitamíny pre vzťah. Inšpiroval sa skratkou VIP a konkrétne dotkol troch vitamínov pre vzťah. V – vernosť, I – iniciatívnosť, P – pozornosť. Púť sa zakončila radostným agapé, ktoré pripravili pán Zdeno Kniš, člen rady Rady pre rodinu pri KBS so svojou manželkou. Napriek chladnému počasiu bola púť vyjadrením dôležitosti a hodnoty sviatostného manželstva, čo je základným cieľom NTM.

Jozef Matejovský