Krížová cesta na vysokoškolských internátoch

Košice, 30. marca (TSKE) V utorok 26.3.2024 sa v rámci projektu Cer´kov z molodŷma uskutočnilo predveľkonočné stretnutie na vysokoškolských internátoch Jedlíkova v Košiciach. O.Z. molodŷ.Rusynŷ organizuje už tradične vo Veľkom týždni pre študentov, mladých pracujúcich, ale i ostatných veriacich podujatie, ktoré je spojením krížovej cesty, prednášky s dikusiou a predveľkonočnej sv. spovede.

Krížovú cestu v rusínskom jazyku sa prítomní pomodlili s o. Jaroslavom Lajčiakom. Následne mal o. Martin Mráz prednášku na tému Podoby kríža, v ktorej predstavil jednotlivé podoby kríža ako objektu, význam symbolu kríža v rôznych historických obdobiach a kultúrach, i rôznorodosť a podstatu vnútorných životných krížov.

V rámci prednášky bol objasnený tiež rozdiel medzi byzantským a latinským chápaním kríža, ktorý je práve v “čase”. Latinský pohľad na kríž je na stav ukrižovaného Spasiteľa, ktorý za nás zomiera. Naopak, byzantský metapohľad na už osláveného Krista na kríži nás pozýva vykročiť z bolesti, zo zacyklenia sa v vlastnom utrpení a vidieť za krížom nádej.

Otec Martin veriacim na záver pripomenul, že každý človek má iný kríž, že naše kríže majú množstvo rôznych podôb, ale práve Ježiš Kristus im dáva zmysel, lebo zlo nikdy nemôže mať v našich životoch posledné slovo.

Počas celého večera bola možnosť prístup k sv. spovedi. Podujatie bolo vysielané online cez sociálne siete O.Z. molodŷ.Rusynŷ, kde je možné si ho pozrieť aj zo záznamu.

Ing  Anna Zamutovská, PhD