Baškovce oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky obce

Košice, 23. júl (TSKE) Obyvatelia obce Baškovce, ktorá patrí do farnosti Hlivištia, oslávili 21. júla 600 rokov od prvej písomnej zmienky o ich obci. Pri tejto príležitosti v miestnej Cerkvi Nanebovstúpenia Pána, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu spolu s kňazmi, ktorí vo farnosti pôsobili.

V homílii vladyka vyzdvihol pevnú vieru miestnych obyvateľov počas rokov 1950 až 1968, keď bola gréckokatolícka cirkev štátom postavená mimo zákona a veriaci boli politickou mocou násilne nútení prijať pravoslávie. Miestni gréckokatolíci neprijali pravoslávneho kňaza, sami sa schádzali na modlitbách, pochovávali mŕtvych a tajne vyhľadávali gréckokatolíckych kňazov aby mohli prijať sviatosti manželstva a krstu. V duchu týchto spomienok vladyka Milan vyzval prítomných aby si uchovali vieru svojich predkov aj v dnešnej dobe. Liturgický spev viedol spevácky zbor z Koromle a Anka Servická.

Po svätej liturgii nasledovalo krátke pohostenie pre všetkých prítomných a kultúrny program, na ktorom prítomných privítala starostka obce Viera Lukáčová. Krátkym príhovorom prítomných pozdravil aj zástupca Košického samosprávneho kraja Michal Demo. Nasledovalo uvedenie knihy o histórii obce Baškovce s rovnomenným názvom. Moderátorka programu Mária Kasičová predstavila autora publikácie historika Martina Molnára a poprosila vladyku Milana a Petra Žeňucha, pracovníka Slovenskej akadémie vied, aby uviedli spomínanú publikáciu. Potom už pódium patrilo folklórnym tanečným a speváckym súborom.

Obec Baškovce sa prvýkrát spomína v listine z roku 1418. V priebehu storočí sa názov obce postupne vyvinul z Baskóc cez Baschkócz a Basskowce až k dnešnému pomenovaniu, ktoré sa používa od medzivojnového obdobia. Po prvej svetovej vojne pripadla obec na základe Trianonskej mierovej zmluvy Československej Republike. Po tzv. Malej vojne medzi Slovenskou republikou a a Maďarskom pripadli Baškovce horthyovskému Maďarsku, no po druhej svetovej vojne boli opätovne pričlenené k ČSR.

TSKE informoval Marek Hreňo.