Cirkevná škola sv. Gorazda v Košiciach oslávila sviatok svojho patróna

Košice, 18. mája (TS KE) Žiaci a zamestnanci Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach slávili 17. mája odpustovú slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu vo farskej cerkvi bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v Košiciach slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha za účasti riaditeľa Školského úradu Košickej eparchie otca Petra Oreniča, duchovného správcu školy otca Mareka Horňáka a miestneho farára otca Martina Mikulu.

Vladyka Milan v kázni priblížil vlastnosti sv. Gorazda, zvlášť jeho usilovnosť a túžbu po vzdelávaní. Vyzval žiakov, aby si vzali z tohto svätca príklad a boli hladní po nových poznatkoch. Svätú liturgiu spevom obohatil školský spevácky zbor Cherubíni, ktorý vedie vychovávateľka Kamila Rudíková. Na konci sa riaditeľka školy Mária Kokoruďová vladykovi poďakovala a odovzdala mu dar.

Program pokračoval v školskej telocvični, kde sa odohrávali futbalové zápasy tímov zložených z vybraných žiakov z jednotlivých tried a tímu učiteľov. Ten posilnili aj vladyka Milan a otec Peter.

TS KE informoval Marek Horňák.