Fatimská sobota Košickej eparchie sa niesla v znamení ochrany Božieho ustanovenia manželstva a rodiny

Košice, 8. apríl (TS KE) V prvú aprílovú sobotu 7. apríla sa v bazilike minor v Michalovciach konala fatimská sobota, ktorej sa zúčastnil aj obranca rodiny i známa tvár Slovenského dohovoru za rodinu otec Marián Kuffa, farár zo Žakoviec a predstavený občianskeho združenia Inštitút Krista Veľknaza. Prítomní boli aj ďalšie osobnosti z tohto hnutia, ktorí v prednáške pred svätou liturgiou predstavili podstatu a ciele Inštitútu. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý vo svojej kázni upriamil pozornosť na lásku v manželstve , ktorá musí stále rásť, aby malo manželstvo budúcnosť. Varoval, že ideológie dnešnej doby rozkladajú základy manželstva položené Bohom a vytvárajú zmätky. Napokon vyzval k návratu manželstiev k Bohu, ktorí ako jediný môže oživovať svojou láskou, tých, ktorí si pred ním sľubovali vernosť, lásku, úctu a manželskú poslušnosť.

Po molebene k presvätej Bohorodičke nasledovala prednáška otca Mariána, v ktorej vysvetlil podstatu a nebezpečenstvá Istanbulského dohovoru. Nosné body ilustroval príkladmi zo života, v ktorých využil aj tri desaťročia praxe v sociálnej práci a znalosti, ktoré nadobudol venovaním sa ľuďom na periférii spoločnosti, no aj cestovaním po Slovensku spolu so Slovenským dohovorom za rodinu.

Nasledoval sviečkový pochod od baziliky k okresnému úradu, počas ktorého sa modlil ruženec. V závere otec Marián spolu s michalovským protopresbyterom otcom Františkom Pucim požehnali tých, ktorí sa zúčastnili pochodu.

TS KE informoval Richard Fučko.