Katolícka stredná pegagogická škola v Košiciach slávila odpustovú slávnosť

Košice, 19. máj (TS KE) V májový piatok, ktorý predchádzal akademickému týždňu pred maturitnými skúškami, 18. mája slávila Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach odpustovú slávnosť spojenú s rozlúčkou maturantov. Archijerejskú svätú liturgiu v školskej kaplnke slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR.

Prítomných maturantov, ostatných žiakov i pedagógov školy vladyka Milan pozval k zápasu o vlastné šťastie, k osobného vkladu a obetám pre úspech svojho životného príbehu , v ktorom sa vždy môžu oprieť o pomoc Otca a dar jeho Presvätého Ducha.

Slávnosti sa tiež zúčastnil riaditeľ Eparchiálneho školského úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič a otec Martin Mráz, duchovný správca pri UPJŠ.

TS KE informoval Marek Jeník.