Kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad spôsobmi angažovania sa v dnešnom svete

Košice, 16. október (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade sa konal v rámci permanentnej formácie Kňazský deň pre kňazov Košickej eparchie. Témou stretnutia bol spôsob života a angažovania sa kňazov v minulosti a súčasnosti.

Po spoločnej modlitbe Tretieho času, ktorú viedol košický eparcha Milan Chautur CSsR, odprezentoval prednášku Spôsob života kňazov východnej cirkvi na našom území v období Užhorodskej únii (1646) prof. Peter Zubko, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied a archivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach.

V druhej časti o. Jozef Maretta a pán Erik Zbiňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu rozprávali o spôsobe angažovania sa kňazov v zápase o rodinu v súčasnosti s dorazom na nebezpečenstva gender ideológie.

Súčasťou kňazského dňa bola aj prezentácia historického dokumentu o obnove Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968 s názvom Vzkriesenie, ktoré vyrobilo o.z. Byzantinos.

Záver stretnutia patril diskusii k prezentovaným témam a rôznym informáciám a oznamom.