Mariánski ctitelia v Klokočove sa pripravovali na odpustovú slávnosť

Košice, 4. august (TSKE) Týždeň pred eparchiálnou odpustovou slávnosťou 4. augusta putovali mariánski ctitelia na fatimskú sobotu do Klokočova, aby sa modlili za priebeh blížiacej sa odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Klokočove. Fatimská sobota tradične začala modlitbou ruženca a tretieho času, po ktorom nasledovala katechéza otca Jozefa Miňa, košického protopresbytera a farára farnosti Košice-Západ. Vo svojej katechéze vychádzal z kapitol exhortácie Amoris laetitia a poukázal na dynamický vzťah členov rodiny, ktorá sa rozrastá a starne, avšak niekto v nej potrebuje oporu a opateru, či malé dieťa, či starí rodičia.

Nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V svojej kázni vychádzal z Ježišovej ustanovizni o nerozlučiteľnosti manželstva a poukázal na oneskorenú zrelosť mladých, ktorí v dnešnej dobe vstupujú do manželstva až v tridsiatke. Vysvetlil, že Mária prijala Božie pozvanie do materstva a rodinného života už ako teenagerka a jej odvaha pramenila z jej vzťahu s Bohom, ktorý bol putom lásky. Napokon vladyka vyzval k pestovaniu vzťahu lásky k Bohu.

Pred skončením liturgie sa veriaci spolu s vladykom pomodlili moleben k Bohorodičke, po ktorom všetkých prítomných vladyka pozval na eparchiálnu odpustovú slávnosť na tomto pútnickom mieste a zároveň aj na blahorečenie Anky Kolesárovej, ktoré sa uskutoční 1. septembra v Košiciach. Otec Metod Lukačik CSsR, viceprovinciál redemptoristov, zároveň pozval na pešiu púť a odpust bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR, ktorý sa uskutoční 25.-26. augusta.

TSKE informoval Richard Fučko.