Mládež zo Spišskej Novej Vsi spoznávala život bl. Vasiľa Hopka

Košice, 11. júl (TSKE) Deti a mladí z farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi sa 2. – 6. júla zúčastnili farského tábora v lyžiarskom stredisku Hnilčík. Tábor sa niesol v téme o bl. hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi. Otec František Engel, kaplán farnosti, účastníkom priblížil život svätca a taktiež poukázal nato, aké je potrebné aby mal človek odvahu robiť rozhodnutia a potrebu tvoriť spoločenstvo.

Program dňa začínal svätou liturgiou, po ktorej nasledovali katechézy a aktivity s obsahom nosnej témy o bl. Vasiľovi Hopkovi. Voľné chvíle boli príležitosťou na športové i duchovné aktivity. V popoludňajších hodinách nechýbali futbalové turnaje a rôzne hry, kde si účastníci mohli otestovať svoju odvahu a vytrvalosť.

TSKE informovala Veronika Krauszová.