Mladí Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie spoznávali svoje miesto v Cirkvi

Košcie, 16. júl (TSKE) Vo farnosti Zemplín sa 9.– 13. konal už tradičný Mládežnícky letný tábor Maďarského protopresbyterátu. Päťdňový tábor pre mladých na tému „V Cirkvi, ale ako?“ zahŕňal prednášky, hry, piesne, výučbu písania ikon a mnoho ďalších aktivít. Nechýbala ani túra zo Zemplína do Cejkova, kde sa účastníci občerstvili a vypočuli si prednášku otca Zsolta Szaba, správcu farnosti Veľké Slemence. Medzi mladých prišiel 12. júla aj košický eparcha Milan Chautur CSsR, ktorý účastníkom predstavil správny postoj a rolu mladého človeka v živote a v Cirkvi.

TSKE informovala Bernadeta Oláhová.