Mladí Sečovského protopresbyterátu sa v Dvoriankach učili odvahe

Košice, 11. november (TSKE) Vyše 70 detí a mladých sa spolu s animátormi a svojimi kňazmi stretlo 9. novembra opäť na protopresbyterskom stretnutí mládeže Sečovského protopresbyterátu "SEN" - Sečovce Evanjelium Nasledujú vo farnosti Dvorianky. Stretnutie začalo svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky, program pokračoval v Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Po doplnení energie rôznymi dobrotami nasledovala krátka modlitba s čítaním Svätého Písma a príhovor otca Patrika Jurka o O2He – odvahe uveriť. Ďalším bodom programu bola práca v skupinkách a rôzne hry a tance. Stretnutie ukončil a všetkým zúčastneným poďakoval správca farnosti a riaditeľ centra otca Lukáš Vojčík.

TSKE informoval Gabriel Čverčko.