Na odpuste Košickej eparchie v Sečovciach vladyka Milan Chautur posvätil novú farskú budovu

Košice, 6. júl (TSKE) Pri príležitosti sviatku svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, slávila Košická eparchia 4. – 5. júla odpustovú slávnosť v cerkvi zasvätenej týmto svätcom v Sečovciach. Počas programu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil novú farskú budovu a vyvrcholením slávnosti bola archijerejská svätá liturgia v deň sviatku, ktorú slávil vladyka Milan a kázal pozvaný hosť Mons. Francesco Mancinelli, rektor pútnického miesta Sacro Monte di Crea, sanktuária v severnom Taliansku v diecéze Monferrato.

Odpustový program začal v predvečer sviatku modlitbou posvätného ruženca, pokračoval molebenom k sv. Cyrilovi a Metodovi a do sviatku veriacich uviedla veľká večiereň s lítiou – s požehnaním chlebov, pšenice, vína a oleja.

Nasledovala posviacka novej farskej budovy, ktorá sa uskutočnila na farskom dvore. Po posviacke pokračoval liturgický sprievod do chrámu, kde vladyka Milan Chautur slávil archijerejskú svätú liturgiu. Vo svojej kázni vladyka upriamil pozornosť na zrozumiteľnosť, ktorú solúnski bratia medzi Slovanov priniesli, keď im ohlásili evanjelium a priblížili Boha v ich vlastnej reči. Poukázal na skutočnosť, že v dnešnej dobe sa mnohí stávajú "nezrozumiteľnými", aby nik neodhalil ich úmysly. Vysvetlil, že je to pýcha človeka a zavrhnutie Boha, čo spôsobuje, že ľudia si prestávajú rozumieť a vyzval k prijatiu Boha, ktorý vracia človeku zrozumiteľnosť a pochopenie sa ľudí navzájom.

Po liturgii nasledovala beseda na tému „Povolanie mladých k zasvätenému životu, k svätosti.“ Vladyka sa spolu s pozvaným hosťom otcom Jozefom Kišákom CSsR, zamýšľal sa nad duchovným povolaním a spomínal na svoje prvé kontakty s rehoľou a na rôzne prekážky v povolaní, ktorým čelili.

Program sviatočného dňa začal cirkevnoslovanskou svätou liturgiou, ktorú slávil otec Jaroslav Štelbaský CSsR. V kázni sa zamyslel nad odkazom Cyrila a Metoda v podobe kríža, najmä kríža pri cestách, ale aj na erbe SR v podobe byzantského dvojkríža. Po liturgii nasledovala utiereň a akatist. Vyvrcholením bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan. V kázni, pozvaný hosť, Mons. Mancinelli, ktorú hovoril v slovenskom jazyku, keďže rád navštevuje Slovensko, citoval encykliku sv. Jána Pavla II. Slavorum Apostoli. Vyzdvihol skutočnosť, že sa solúnski bratia pripodobnili Slovanom a stali sa živou katechézou. Napokon poďakoval Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku za veľké svedectvo viery, ktoré ukázala svetu počas minulého storočia, čo sa nezaobišlo bez krvi mučeníkov. Kázeň ukončil modlitbou Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane, v ktorej dedičstvo prirovnal k pokladu katolicity v obradovej plnosti Cirkvi.

TSKE informoval Richard Fučko.