Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu

Košice, 16. jún (TSKE) “Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu” bola hlavná myšlienka druhého dňa Stretnutia východných katolíckych biskupov Európy v juhotalianskej eparchii Lungro. Hierarchovia zastupujúci 12 východných cirkví Európy, ktoré sú v plnom spoločenstve s Rímskym biskupom, vstúpili do prvého pracovného dňa liturgickým slávením - intronizáciou Božieho Slova, ktoré v podobe Evanjeliára bolo umiestnené uprostred zhromaždenia biskupov. Zároveň s Evanjeliárom bol prinesený aj relikviár sv. Kríža z 12. storočia - tzv. “Stauroteca”.

V dopoludňajšej pracovnej sekcii si biskupi vypočuli 3 príspevky z oblasti cirkevného práva, liturgie a teológie, ktoré predniesli: vladyka Dimitrios Salachas, emeritný apoštolský exarcha z Grécka; prof. Stefano Parenti z rímskeho pápežského inštitútu sv. Anzelma a Mons. Antonio Donghi, profesor liturgie a sakramentálnej teológie na niekoľkých talianskych univerzitách.

Súčasťou popoludňajšieho programu bola návšteva Sanktuária sv. Františka z Pauly a slávenie Božskej liturgie v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v mestečku Frascineto.