Púť z farnosti Košice-Ťahanovce do Užhorodu

Košice, 19. november (TSKE) Veriaci z farnosti bl. hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Košice-Ťahanovce sa 17. novembra vydali v rámci ich každoročného putovania “Po stopách gréckokatolíkov” na farskú púť do Užhorodu. Púť začala svätou liturgiou v tamojšom Katedrálnom chráme Povýšenia svätého kríža, ktorú celebroval otec Martin Mikula, farár košickej farnosti. Nasledovala prehliadka biskupskej rezidencie, ktorej súčasťou bolo aj navštívenie krypty s hrobom bl. hieromučeníka Teodora Romžu, mukačevského eparchu. Po následnej návšteve ďalších duchovných miest a samotného mesta, na ktorej ich sprevádzal domáci bohoslovec Ishtvan Udut, sa veriaci presunuli na obed do miestneho kňazského seminára. Na záver pútnici zavítali do najstaršej cerkvi v Horianoch, zasvätenej Pokrovu Presvätej Bohorodičky, ktorá pochádza z 10. storočia. Pri ikone Bohorodičky si veriaci spoločne posilnili ducha modlitbou a poďakovali za spoločenstvo, ktoré vytvárajú vo svojej farnosti.

TSKE informovala Veronika Marcinová