Spoločenstvo gréckokatolíkov v Budimíri oslávilo svojho patróna

Košice, 6. máj (TSKE) Gréckokatolíci z obce Budimír si 5. mája pripomenuli svojho patróna sv. Mikuláša, ktorého sviatok prenesenia pozostatkov pripadá na 9. mája. Svätú liturgiu slávil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Spolu s ním koncelebroval aj duchovný správca miestneho spoločenstva otec Maroš Mati, otec Vladimír Varga, farár v Košiciach - Nad Jazerom a otec Martin Mráz, tajomník a hovorca biskupa.

Archimandrita Jaroslav vo svojej homílii poukázal na svätosť ako stav osvietenia človeka. Každý, kto sa snaží milovať druhých Kristovou láskou ako to robil sv. Mikuláš, sa stáva plným Krista a svieti v tomto svete plnosťou dobrých skutkov. Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie a požehnanie áut.

Spoločenstvo gréckokatolíkov v tejto obci sa už niekoľko rokov stretáva v chráme, ktorý dostalo do užívania od miestneho cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. a prispôsobilo ho na potreby byzantského obradu. V chráme sú v súčasnosti uložené relikvie sv. Mikuláša a od tohtoročnej Paschy k nim pribudli aj relikvie sv. Charbela Makhloufa.

TSKE

Foto: archív farnosti