Sviatky Bohozjavenia v košickej katedrále

Košice, 7. január (TSKE) Tohtoročné sviatky Teofánie – Bohozjavenia začal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávením Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v Bazilike minor v Michalovciach. V rámci programu fatimských sobôt pripomenul duchovnú prípravu na 350. výročie slzenia ikony presvätej Bohorodičky v Klokočove.

Veľkú večiereň zo sviatku Bohozjavenia už vladyka Milan slávil v košickej katedrále. Veriacich pozval k rieke Jordán, kam kráčal aj Ježiš, aby sa zaradil do zástupu tých, ktorí išli prijať Jánov krst. Zároveň v závere večierne vladyka Milan poprial dobrú chuť všetkým, ktorí ešte zachovávajú starobylý zvyk tzv. “druhej” štedrej večere. Súčasťou nočnej modlitby veľkého povečeria s lítijou bolo požehnanie a odhalenie ikony sviatku Bohozjavenia a Veľké posvätenie jordánskej vody.

V nedeľu 6. januára slávil vladyka Milan slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu sv. Bazila Veľkého v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky Košiciach. Vo svojom príhovore poukázal na Trojjediného Boha, ktorý sa zjavil v rieke Jordán. Zjavuje sa takým spôsobom, aby ho človek mohol vnímať – v jeho ľudskej blízkosti – a mohol poznať aj majestát jeho Trojosobného bytia. Boh sa zjavuje ako vzťah Otca, Syna a Svätého Ducha, aby človek mohol dosiahnuť spásu cez osobný vzťah s Kristom, ktorý sa k nemu priblížil v ľudskej prirodzenosti.

Súčasťou tohto slávenia bolo aj veľké posvätenie vody. Svätú liturgiu spevom sprevádzal katedrálny Zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

TSKE

Foto: Martin Tomko, Peter Hric