Sviatok Stretnutia Pána v košickej katedrále

Košice, 2. február (TSKE) Vo sviatok Stretnutia Pána 2. februára slávil v košickej katedrále svätú liturgiu otec Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie. Od vzniku Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie, je tento sviatok zameraný aj na kňazov na dôchodku – Simeonov a ich manželky.

Vo svojom príhovore protosynkel pozdravil pozdravil kňazov, ktorí prišli, ako aj tých, ktorí sa už pre svoj vek či chorobu nemohli dostaviť. Ďalej vysvetlil, že pre Simeona z evanjelia sviatku bolo stretnutie s Ježišom zdrojom radosti, ktorá mala príchuť večnosti. Uviedol, že každý človek v sebe nosí obraz Krista a preto každodenné stretnutia dávajú príležitosť radosť prijať a radosť ponúknuť. Radosť z Boha dala zmysel Simeonovmu životu, životom mnohých kňazov-dôchodcov a môže dať zmysel aj životu kresťanov dnešnej doby.

Záver slávnosti patril požehnaniu sviec a myrovaniu – pomazaniu veriacich posväteným olejom.

TSKE

Foto: Marko Vadász