V Kojšove zreštaurovali historický ikonostas

Košice, 26. jún (TSKE) V cerkvi sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove sa 24. júna konala pri príležitosti 650. výročia obce a 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v obci Kojšov odpustová slávnosť, pri ktorej preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup posvätil zreštaurovaný ikonostas. Stalo sa tak za účasti miestneho duchovného správcu otca Tomáša Labaniča a ďalších pozvaných kňazov Spišského protopresbyterátu, ako aj za účasti kňazov vo farnosti pôsobiacich v minulosti. S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR z grantového programu Obnovme si svoj dom, s podporou Nadácie EPH „Pamätaj“, z príspevku Úradu vlády SR, z vlastných prostriedkov i z finančných darov sa v Oblastných reštaurátorských ateliéroch v Levoči obnovil tento historický a unikátny ikonostas.

Vladyka Milan vo svojej kázni veriacim pripomenul postavy svätých apoštolov Petra a Pavla. Upozornil na nebezpečenstvo odpadnutia od viery, a dal za vzor kráčania za Kristom obidvoch svätých, ktorí sa aj napriek zaváhaniam vo svojom živote rozhodli nasledovať svojho učiteľa pri ohlasovaní evanjelia.

Slávnosť bola ukončená myrovaním a sprievodom okolo chrámu, pri ktorom sa čítali evanjeliá z historického evanjeliára, ktorý svojho času pri apoštolskej návšteve Slovenska držal v rukách svätý Ján Pavol II. Záver patril futbalovému popoludniu, pri ktorom si zmerali sily miestni rodáci v zápase slobodných proti ženatým.

TSKE informoval Tomáš Labanič.