V Malom Ruskove si pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu

Košice, 10. apríl (TS KE) Gréckokatolícki veriaci v Malom Ruskove, ktorý je filiálnou obcou farnosti Nový Ruskov, oslávili 8. apríla 20. výročie posviacky svojho chrámu sv. Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti slávil archijerejskú svätú liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha, ktorý pred dvadsiatimi rokmi tento chrám posvätil. Slávnosti sa zúčastnili okrem správcu farnosti aj otec Pavel Dancák st., za ktorého pôsobenia vo farnosti bol chrám postavený, otec Pavol Dancák ml. a miestny rímskokatolícky farár otec Stanislav Fedor.

Vladyka Milan vo svojom príhovore vyzval veriacich, aby prichádzali do svojho chrámu, kde sa môžu stretnúť sa s Tým, ktorý jediný poskytuje človeku skutočnú pomoc, hoci aj za cenu istej obety.

TS KE informoval Peter Labanič.