V Petrikovciach posvätili obnovenú farskú budovu

Košice, 5. november (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR, vykonal 4. novembra posviacku novozrekonštruovanej farskej budovy v Petrikovciach. Svätú liturgiu slávil za účasti kňazov z okolitých farností a veriacich z Petrikoviec a filiálnych obcí. Slávnostný charakter umocňoval spev Zboru sv. Jozefa pri Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach a mládežnícky zbor z Michaloviec.

V homílii vladyka Milan vysvetlil, že kým hrob je symbolom smrti, zažatá svieca symbolom večného života, nad ktorým sa človek má často zamýšľať, a evanjelium o vzkriesení Jairovej dcéry taktiež potvrdzuje krehkosť a pominuteľnosť pozemského života.

V závere vladyka ocenil silu, obetavosť a ochotu malého spoločenstva veriacich vytvoriť dôstojný príbytok pre kňaza pôsobiaceho vo farnosti, s ktorým sa ďalej majú usilovať budovať svoje duchovno.

TSKE informoval Peter Kolesár.