V rámci týždňa za jednotu kresťanov vladyka Milan Chautur poukázal na veľkosť Božej moci

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

Tohto roku biblické motto týždňa pochádza z knihy Exodus (kap. 15), z oslavnej piesne po vyslobodení z Egypta:
Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň: Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil; koňa i jeho jazdca zmietol do mora. Moja sila a pieseň je Hospodin, on sa mi stal spásou.... Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa. Velebou svojej slávy ničíš svojich odporcov... Keď totiž faraónove kone s bojovými vozmi a jazdcami vošli do mora, Hospodin ich zaplavil vodou; Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Prorokyňa Mária, Áronova sestra, vzala do ruky bubienok a za ňou šli všetky ženy, tancovali a bubnovali. Mária im predspevovala: Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil! Koňa i jeho jazdca zmietol do mora.

Ekumenickú bohoslužbu otvorilo vzývanie Svätého Ducha a modlitba odprosovania. Po čítaniach vladyka Milan Chautur CSsR, košický gréckokatolícky eparcha, predniesol homíliu. Pozornosť všetkých upriamil na nepredstaviteľnú ťažkosť situácie vo chvíli, keď sa Izrael ocitol v zovretí medzi faraónovým vojskom a morom. Neriešiteľné! Nieto úniku a v tejto beznádejnej chvíli, kedy nikto z prítomných si nevedel predstaviť čo bude, v tejto bezmocnosti sa ukázala Pánova pravica a preslávila sa. More sa rozdvojilo a Izrael prešiel suchou nohou! V dejinách sa viackrát ukázala sila Pánovej pravice. Nikto si nedokázal predstaviť, žeby komunizmus raz padol. A bolo to naozaj prekvapivo rýchle, nečakané a zrazu sa aj pred nami ukázala sloboda. Dnes možno mnohí cítia nápor nie faraónových vojsk, ale chaosu v myslení, manipulácie, politických a ideologických tlakov, ktoré ohrozujú zdravý vývoj spoločnosti, rodín i jednotlivca. Netreba sa báť, lebo Pánova pravica sa aj dnes preslávi. Tam, kde sa zjednotia veriaci v modlitbe podľa Pánových slov „kde sú dvaja alebo traja v mojom mene...“, ukáže sa Pánova moc, ukáže riešenie a neopustí svojich.

Po záverečnom požehnaní a mnoholitstviji sa prítomní stretli v družnom, priateľskom rozhovore. Bohoslužbu sprevádzal svojim spevom katedrálny Zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach spolu so schólou Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.