V Sobranciach posvätili prvé gréckokatolícke televízne štúdio

Košice, 17. február (TS KE) V nedeľu 11. februára posvätil košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR priestory nového televízneho štúdia mediálneho projektu LOGOS v Sobranciach.

Moderne vybavené televízne štúdio zamerané na kresťanskú mediálnu tvorbu je priamym pokračovaním projektu Gréckokatolíckeho magazínu, ktorý sa na Slovensku začal vyrábať pred viac ako tromi rokmi. Nové televízne štúdio bude slúžiť na obohatenie a skvalitnenie súčasnej mediálnej tvorby, na výrobu nových typov relácií a programov, ktoré majú byť alternatívou ku komerčne ponúkanému obsahu.

Slávnosť posviacky vykonal vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý projektu a jeho tvorcom žehnal od zrodu ambicióznej myšlienky. Vladyka Milan v príhovore poukázal na Ježišove slová, keď vysielal apoštolov do celého sveta a okrem iného povedal aj slová, ktoré niektorí mediálni pracovníci považujú za výzvu k mediálnej činnosti a evanjelizácii prostredníctvom médií: „To, čo je povedané potichu, nech sa rozhlasuje zo striech.“ Zo srdca poďakoval tvorcom mediálneho projektu LOGOS, že pochopili výzvu, ktorá bola vyslovená už pred dvoma tisícročiami cez Kristove ústa.

Na slávnosti sa zúčastnili vzácni hostia, aj kňazi zastupujúci archieparchiu a eparchie, tiež domáci kňazi, ako aj predstavitelia firiem podporujúcich tento projekt. Obrad staroslovienskymi spevmi doprevádzal zbor seminaristov Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Teodora Romžu v Užhorode.

V deň posviacky sa produkčnému tímu úspešne podarilo natočiť aj prvé dva diely pripravovanej relácie Dejiny gréckokatolíkov, ktorú tvorcovia plánujú uviesť v prvej polovici tohto roka.

TS KE informovala Lenka Ondilová