V Trebišove sa konala odpustová slávnosť Košickej eparchie

Košice, 27. november (TSKE) V Nedeľu Krista Kráľa 25. novembra košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil v kláštore otcov baziliánov v Trebišove svätú liturgiu pri príležitosti eparchiálnej odpustovej slávnosti.

V homílii vladyka zdôraznil moc Ježiša Krista, ktorá nestojí na zbraniach, ale na láske. Vysvetlil, že každý veriaci patrí do tohto kráľovstva, čo je potrebné si uvedomovať hlavne počas modlitby vyznania viery. Obzvlášť povzbudil k vzdaniu poklony Bohu tak, ako to človeka vyzýva modlitba v zvyčajnom začiatku: „Poďte pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, kráľom a Bohom naším.”

TSKE informoval Roland Nosov.