V zaniknutej obci Poľana slávil vladyka Milan Chautur svätú liturgiu

Košice, 6. máj (TS KE) V nedeľu o uzdravení slepého 6. mája na Veľkej Poľane pri vodnom diele Starina slávil vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti odpustovej slávnosti niekdajšej cerkvi a stretnutia rodákov zo zaplavených obcí. Slávnosti sa zúčastnilo viacero kňazov z okolia. Svätá liturgia bola zároveň aj primičnou svätou liturgiou otca Juraja Moščáka, ktorého rodičia pochádzajú z Veľkej Poľany.

Vo svojej homílii, ktorú vladyka Milan predniesol v rusínskom jazyku, upriamil pozornosť na fakt, že človek napriek tomu, že vidí, zaživa duchovnú slepotu. Preto pripomenul potrebu očisťovania duchovného zraku, keďže, ako vladyka vysvetlil, človek vidí správne, len keď vidí srdcom. Zároveň vyzval všetkých, aby boli vďační Bohu za to, že môžu vidieť krásy stvorenstva. Otcovi Jurajovi poprial, aby bol horlivým kňazom, ktorý sa bude neustále opierať o Krista, pretože On je tým krásnym príkladom pre každého kňaza.

Po svätej liturgii udelil otec Juraj prítomným novokňazské požehnanie a poďakoval všetkým, ktorí prišli na Veľkú Poľanu a zúčastnili sa na jeho druhej primičnej sv. liturgii. Po myrovaní nasledovalo agapé, ktoré pripravili miestni poľovníci.

TS KE informoval Jozef Havrilčák.